Lidé nového věku – můžeme se jimi stát?

Přišla mi vize nového světa 🧡🧡🧡
Položila jsem univerzu otázku, jací budou lidé nové doby, po proměně, kterou teď procházíme a ještě procházet budeme. A jen s papírem a tužkou jsem si počkala na odpověď, která proudila okamžitě , lehce a zřetelně skrz mou ruku. Nešlo to zastavit.

Přepsala jsem to pro nás do tohoto článku a dávám všem k inspiraci a taky sdílení svých pohledů na věc.

Není třeba vnímat to jako návod na to, co dělat, co měnit. Změna přichází zevnitř a tak mi připadá aktuálně jediná možnost nechat si procítit sílu této vize, zavnímat, jaké by to bylo, jak bych se v tom já osobně cítil/cítila.

Přenesme tuhle možnost do své mysli a pokud to s vámi uvnitř rezonuje otevřete se sami za sebe této možnosti. Vytvořte svou silou mysli tuhle realitu v sobě a přenechte vyšší moci, jak a kdy se začne zhmotňovat.

Cítím obrovskou sílu světla a naději tohoto nového věku pro naše děti.

Lidé nového věku:

 • Jsou si vědomi hodnoty svého času a také svého těla
 • Věnují si prostor pro odpočinek, regeneraci, meditaci, cvičení, pobyt v přírodě a spánek, také čas sám se sebou je pro ně nezbytností pro zachování vnitřní vyrovnanosti
 • Vědomě zpomalují čas a snaží se oceňovat každý moment přítomnosti

Mění se hodnoty

 • Mění svůj hodnotový žebříček, na prvním místě se ocitají vztahy a rodina, mění se pohled na důležitost peněz a majetku
 • Zvyšuje se jejich senzitivita vůči energiím – z okolí, osob, emocí a situací – díky tomu si vždy volí bytí v harmonii
 • Uvědomují si samoobnovující a léčebné schopností svého těla
 • Svoje tělo chápou jako nejcennější dar, milují ho takové jaké je, váží si ho a podle toho se k němu chovají – dopřávají mu protažení, pravidelný pohyb, kvalitní stravu…
 • Vnímají svou vlastní energii a neustále ji rozšiřují a otevírají tak, aby mohla volně proudit
 • Otevírají také své srdce a jsou v lásce a laskavosti k sobě navzájem
 • Pomoc a podpora je základem nastavení společnosti

Být v souladu

 • Potřebují žít v souladu s přírodou, protože hluboce cítí, že jsou její neoddělitelnou součástí
 • Staví si svá obydlí z přírodních materiálů
 • Respektují přírodní zákony a nastavují svůj život do souladu s přírodními cykly
 • Zaměřují se také na pěstování vlastního jídla a přebytky pak mezi sebou směňují
 • Cítí naplnění při společné tvorbě
 • Mají touhu budovat komunity, naplňuje je společná práce a sdílení s druhými lidmi

Oslavují, chápou vesmírné zákony a jsou vděční

 • Oslavují životní události a vrací se k provádění rituálů v důležitých životních obdobích, jsou si vědomi důležitosti přechodů a iniciací
 • Chápou smrt jako součást života a nepotlačují v sobě její přítomnost, to jim dává hluboký smysl v jejich konání, protože vědí, jak cenný je jejich čas
 • Jsou ve vděčnosti vůči Matce Zemi a váží si všech darů, kterými nás všechny neustále obdarovává
 • Mění svůj pohled na potřeby člověka a jejich uspokojení, což přichází spolu se změnou priorit, nechtějí za cenu svého prchavého pocitu vnější radosti dovolit ničení a drancování Země

Vše živé dýchá díky jedné energii lásky, jsme propojeni se vším a všemi

 • Jsou v úctě a respektu se vším živým, nepotřebují si brát více, než v přítomnosti potřebují
 • Chápou, že je o jejich přežití postaráno, že mají moc svým vnitřním nastavením měnit sebe i svět, jsou tvůrci svého bytí
 • Uvědomují si existenci vyššího vědomí, které lidskou myslí nelze obsáhnout, to posiluje jejich pocit pokory, důvěry a laskavosti
 • Přestávají spolu soutěžit, ale upřednostňují spolupráci, vzájemnou inspiraci a obohacování se svými dary
 • Rozvzpomínají se na své určení, nachází své poslání a z něho plynoucí přirozenou  radost a uspokojení
 • Cítí, že jsou součástí něčeho většího, že jsou všichni a všechno propojeni v jednotě – ta stejná sílá, díky které dýchá jednotlivec oživuje i vše ostatní

Partnerství a polarita muže a ženy

 • V partnerských vztazích respektují svou odlišnost a individualitu, chápou, že intimita, otevřená komunikace a  taky tolerance je základem hlubokého spojení dvou bytostí, ze které může vyrůstat a vyživovat se rodina
 • Prohlubují svou sexualitu a začínají ji znovu vnímat jako tvořivou sílu, vědí už, že existuje více úrovní fyzického spojení, než jen povrchní uspokojení a toto prohlubování upřednostňují
 • Ženský princip je uctíván jako dárce života, ženy si konečně mohou dovolit být emocionální, citlivé a křehké bytosti, projevovat svou spontaneitu a radost ruku v ruce s lehkostí bytí, cítí oporu svých mužů, která jim dodává pocit jistoty
 • Muži si jsou vědomi své síly, objevují svoji mužskou roli, která byla historií pokroucena, dávají své rodině podporu a ochranu, vnímají tvořivou energii svého srdce a rozvíjí své dary ve spolupráci s dalšími muži
 • Ve vztazích jsou pro sebe navzájem silou a pohonem, nevnímají přítomnost druhého jako samozřejmost a každý den si vzájemně potvrzují rozhodnutí pro společnou cestu

Děti, výchova

 • Své děti přivádějí na svět vědomě od prvního záměru početí v láskyplném propojení, vědí, jak důležité je narození se do lásky a důvěry
 • Matkám čerstvě narozených dětí jsou k dispozici příbuzné a blízké ženy s pomocí a laskavou podporou, ženy po porodu jsou opečovávány, oslavovány a hýčkány jako dárkyně života
 • Děti vychovávají v respektu k jejich jedinečnosti – nesrovnávají a nehodnotí, rozvíjí jejich talenty individuálně
 • Rodiče svým potomkům, zejména v jejich ranném věku, dávají najevo své bezpodmínečné přijetí a lásku
 • Děti se vzájemně motivují k objevování světa, mají chuť svět zlepšovat a jsou  podporovány ke kreativitě, hledání nových pohledů a nápaditosti, mají motivaci k sebevzdělávání, namísto soupeření je pro ně přirozené spolupracovat

… je toho daleko víc

 • Preferují vytvářet pocit sounáležitosti
 • Zdržují se hodnocení dobrý-špatný
 • Přijímají situace takové, jaké jsou, vědí, že boj vytváří jen další odpor
 • V srdci si uchovávají víru, že je vše přesně tak, jak má vzhledem k nejvyššímu dobru
 • Konají z pohledu nekonečné bytosti, kterou skutečně jsou

Klidně doplňte do komentáře také svou vizi.

Jakákoliv změna vychází zevnitř, od nás jako jednotlivců. Sdílejme spolu tyto myšlenky, pokud s vámi ladí. Možnosti jsou neomezené. Právě teď je doba, kdy se mění a posouvá vědomí lidstva, kdy záleží na nás, co vše se změní.

Díky viru – o tom jsem už dřív napsala, můžete si přečíst tady: Virus jako dar.

Přinášejme sílu, naději, lásku do srdcí nás všech <3

Share on facebook
Sdílet
4.7 3 Hlasy
Hodnocení článku
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jak být zdravou a zářivou ženou - Zuzana Věchtová
4 lety

[…] to není jednoduché, když žijeme ve společnosti zaměřené na výkon, neustálý růst, dynamiku, prosperitu, dravost, akčnost, extroverzi, […]

Samhain v kovidovém roce - Zuzana Věchtová
3 lety

[…] tedy doporučuji najít v sobě sílu, začít být k sobě upřímní a, i přes možná bolestnou změnu, začít vytvářet věci jinak. A to každý sám za sebe, protože cesta ke změně společnosti […]